end (1 kB)
menu (3 kB)
[Rozmiar: 4075 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
Prognozy Lubliniec

Mapa UMP Jury Krakowko-Częstochowskiej

    Rutowalna mapa topograficzna północno-zachdnich części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Mapa jest ciągle rozwijana, w związku z czym trudno precyzyjnie określić jej granice. W przybliżeniu zaczynają się, patrząc od zachodu, zaraz za Częstochową (górny lewy róg mapy to N50º50` E19º15`) i będę ją rozwijał, aż po zachonie granice Olkusza na wschód i rubieże północne Górnego Śląska. Mapa dedykowana jest do urządzeń GPS firmy Garmin i PC (MapSource) oraz innych pracujących pod systemami Windows CE, Mobile Windows, PocketPC czy Symbian. Poniżej przedstawiam jedną z możliwych wizualizacji fragmentu mojej mapy.

Mapa UMP


    Jest to jeszcze wersja robocza widoczna w programie MapEdit. (okolice Olsztyna, Rezerwat Sokole Góry). Mapa kreślona na podstawie map topograficznych 1:25 000, 1:10 000 oraz zdjęć satelitarnych. Weryfikowana na podstawie zapisanych śladów z GPS. Mapa do pobrania w sekcji download w postaci pliku 48000034.img gotowego do podczytania na urządzeniu GPS.
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Krzysztofowi Świtalskiemu za pomoc przy tworzeniu mapy. Bez niego come back do kreślenia (pierwsza mapa została wykreślona w 2002 roku, posiada liczne błędy i nie jest rutowalna) nie odbyłby się w ogóle.

Oto wizualizacja mapy w programie MapSource.

Mapa UMP
footer (40 kB)