end (1 kB)
end (1 kB)
swieta (21 kB)
menu (3 kB)
new (4 kB)
Pogoda
 • Opady
  osad0
  Temperatura maksymalna
  23°
  Temperatura minimalna
  12°
  Wiatr
  SE
  Prędkość wiatru
  4m/s
  Ciśnienie
  752 mmHg
 • Opady
  rain2
  Temperatura maksymalna
  23°
  Temperatura minimalna
  12°
  Wiatr
  SE
  Prędkość wiatru
  4m/s
  Ciśnienie
  755 mmHg
 • Opady
  osad0
  Temperatura maksymalna
  22°
  Temperatura minimalna
  10°
  Wiatr
  SE
  Prędkość wiatru
  7m/s
  Ciśnienie
  747 mmHg
 • Opady
  rain2
  Temperatura maksymalna
  24°
  Temperatura minimalna
  11°
  Wiatr
  SE
  Prędkość wiatru
  6m/s
  Ciśnienie
  753 mmHg
 • Opady
  osad0
  Temperatura maksymalna
  25°
  Temperatura minimalna
  10°
  Wiatr
  SE
  Prędkość wiatru
  4m/s
  Ciśnienie
  743 mmHg
 • Opady
  osad1
  Temperatura maksymalna
  24°
  Temperatura minimalna
  11°
  Wiatr
  SE
  Prędkość wiatru
  4m/s
  Ciśnienie
  749 mmHg
 • Opady
  rain2
  Temperatura maksymalna
  22°
  Temperatura minimalna
  Wiatr
  SE
  Prędkość wiatru
  6m/s
  Ciśnienie
  751 mmHg
 • Opady
  osad1
  Temperatura maksymalna
  23°
  Temperatura minimalna
  11°
  Wiatr
  SE
  Prędkość wiatru
  6m/s
  Ciśnienie
  756 mmHg
Pogoda
Aktalny czas

Rys historyczny

   Rok utworzenia: 1998 Akt prawny: Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego Nr. 28/98 z dn.21.12.1998r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.
      Park wchodzi w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego od 01.01.2000r. na mocy Rozporządzenia Nr 222/99 Wojewody Śląskiego z 19.11.1999r Powierzchnia Parku: 38 701 ha Powierzchnia otuliny Parku: 12 045 ha, Łącznie 50746 ha Położenie administracyjne: województwo śląskie, gminy Przystajń, Panki i Wręczyca Wielka w powiecie Kłobuck, gminy Blachownia, Konopiska i Starcza w powiecie Częstochowa oraz gminy Boronów, Woźniki, Koszęcin, Herby, Kochanowice i Ciasna w powiecie Lubliniec. Terytorialnie rejon Nadleśnictw Herby, Lubliniec, Koszęcin i Kłobuck. Leśniczówki w obrębie parku Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą obejmuje zwarty kompleks leśny położony na zachód od Częstochowy, na zachodnim skraju Wyżyny Śląsko-Krakowskiej.

   Obszar Parku stanowi nieckę, środkiem której płynie Liswarta, wypływająca na wysokości 315m.n.p.m w pobliżu miejscowości Mzyki. Rzeka płynie szeroką na kilkaset metrów doliną w otoczeniu lasów, łąk oraz zabudowań wsi. Jej największymi dopływami w obrębie Parku są: Olszynka, Turza i Potok Jeżowski. Lasy zajmują tu 63% powierzchni Parku i jego otuliny, 31% zajęte jest przez użytki rolne, pozostałą część stanowią tereny zabudowane i stawy (ok.6 %). Lesistość samego parku to 66%. Wśród lasów Parku przeważają bory mieszane świeże oraz wilgotne, w drzewostanie dominuje sosna zwyczajna. Pałac w Kochcicach Wzdłuż cieków rosną bogate lasy łęgowe z cennym zbiorowiskiem podgórskiego łęgu jesionowego. Cennymi zespołami leśnymi są także spotykane w południowej części Parku grądy niskie z udziałem jesionu i olszy oraz świetlista dąbrowa ze stanowiskami roślin ciepłolubnych. Wśród zbiorowisk roślinności nieleśnej w Parku na uwagę zasługują wrzosowiska, wilgotne łąki oraz zespoły roślinności wodno-torfowiskowej. Największą osobliwością jest stanowisko pomnikowe różanecznika katawbijskiego (gm. Kochanowice). Dużą grupę gatunków rzadkich stanowią rośliny górskie: widłak wroniec, ciemiężyca zielona. Spośród innych gatunków rzadkich na uwagę zasługują: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, mieczyk dachówkowaty, storczyki, rosiczka okrągłolistna. Rezerwat rododendronów Najcenniejszym elementem fauny Parku są ptaki, znajdujące tu dogodne warunki gniazdowania. Stwierdzono tu gniazdowanie 127 gatunków ptaków. Do bardzo cennych przedstawicieli awifauny lęgowej należą: bielik, rybołów, orlik krzykliwy, błotniaki, bocian czarny. W grupie drobnych ssaków na uwagę zasługują: popielica, koszatka, ryjówka aksamitna i malutka oraz kilka gatunków nietoperzy. Wśród gadów najrzadszy jest gniewosz plamisty. Fauna płazów liczy 12 gatunków.

   W granicach Parku znajdują się trzy rezerwaty przyrody: leśno-florystyczne Cisy nad Liswartą oraz Cisy w Łebkach- gm.Herby oraz leśny Rajchowa Góra- gm.Boronów. Znajdują się tu również użytki ekologiczne: Jezioro, Jeziorko i Bagienko w Pietrzakach oraz projektowany użytek Brzoza. Spośród kilkudziesięciu pomników przyrody warto wymienić głaz narzutowy w Olszynie czy okazałe dęby szypułkowe w Boronowie. Rosiczka okrągłolistna Do najcenniejszych zabytków architektury na terenie Parku należą: drewniane kościoły w Boronowie i Cieszowej, murowany klasycystyczny kościół w Kochanowicach, zespoły pałacowe w Ciasnej, Kochanowicach. Zwiedzać Park można poruszając się po 4 ścieżkach dydaktycznych: "Na brzozę", "Kierzkowskie bagna", "Pająk", "Cisy nad Liswartą" lub szlakach turystycznych: niebieskim - im. J. Lompy i żółtym - "Pomników przyrody

footer (40 kB)