end (1 kB)
menu (3 kB)
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
Prognozy Lubliniec

Co to jest i do czego służy GIS Russa?

    Program GIS Russa służy do nawigacji satelitarnej i jest przeznaczony na platformę PocketPC. Działa zarówno pod Windowsem mobilnym w wersji 2003, 2003SE jak i 2005.

[Rozmiar: 55891 bajtów][Rozmiar: 36900 bajtów][Rozmiar: 34636 bajtów]

    Należy zaznaczyć, że jest to jeden z wielu programów do nawigacji satelitarnej na PDA. Dlaczego Russa? Program podczytuje wektorowe mapy w formacie nazwa.img. Są to formaty map używane przez posiadaczy urządzeń firmy Garmin, bardzo popularnych wśród ludzi uprawiających turystykę wspomaganą GPS. W związku z powyższym ilość darmowych, wektorowych map jest duża. Mapy takie kreślone hobbystycznie na podstawie map sztabowych 1:50 000, 1:25 000 a nawet 1:10 000 są niezwykle dokładne i szczegółowe co w turystyce jest szczególnie mile widziane. Na komercyjnych mapach do nawigacji nie znajdziemy duktów leśnych, małych cieków wodnych, a to niekiedy ma niebagatalne znaczenie podczas poruszania się po terenach leśnych. Dlatego Russa i mapy wektorowe, a nie np. Automapa czy Destinator i komercyjne mapy drogowe. Atlas samochodowy różni się od mapy turystycznej i jest to analogia. Poniżej przedstawiam zrzuty ekranowe kolejno z Russy, Destinatora PN, Automapy EU. Trzeba zauważyć, że jest to obszar zabudowany, w lesie podobny zrzut na Destinatorze, czy Automapie wyglądałby podobnie, zielona plama bez obiektów. Ponadtto Russa działa jak dobry wielofunkcyjny licznik rowerowy.

[Rozmiar: 44915 bajtów][Rozmiar: 40418 bajtów][Rozmiar: 33399 bajtów]
Opracowano przy pomocy Pajączka 5NxG  strona zoptymalizowana do rozdzielczości 1366x768                                 Copyright 2007-2017                                               strona autorska Wojciecha Dukaczewskiego