end (1 kB)
menu (3 kB)
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
Prognozy Lubliniec

Jak skonfigurować GIS Russę na PDA?

    Program GIS Russa po zainstalowaniu na PDA wymaga wskazania z którego portu COM korzysta odbiornik GPS na naszym palmtopie, oraz z jakiego protokołu GPS ma korzystać. Wszystkich tych ustawień dokonujemy z poziomu uruchomionej Russy.

[Rozmiar: 55891 bajtów][Rozmiar: 39854 bajtów]

Klikamy na symbol klucza i młotka na dole ekranu. Wybieramy Settings... Okno które się otworzyło zawiera dwie sekcje Scan for GPS receiver, w którym zaznaczamy nasz port COM do którego jest podłączona antena GPS (więcej informacji w dokumentacji palmtopa lub odbiornika GPS) oraz GPS protocols, w którym zaznaczamy: Garmin protocol i NMEA-0183. Pozostałych opcji nie musimy zmieniać. Tak przygotowany program powinien działać bez problemu. Dla sprawdzenia możemy wczytać mapę uruchomić GPS klikając w dole ekranu na ikonkę satelity. Wyjść oczywiście z pomieszczenia, żeby odbiornik GPS "widział" niezasłonięte niebo i kliknąć na dole ekranu w opcji View na Satelites. Tutaj po chwili powinniśmy zobaczyć "odmeldowane" satelity i siłę ich sygnału. Początkowo siła sygnału będzie na czerwono, potem zmieni się na zielono. Te satelity są w zasięgu naszego urządzenia. Dla poprawnego wskazania potrzebnych jest minimum 3 satelity.
Opracowano przy pomocy Pajączka 5NxG  strona zoptymalizowana do rozdzielczości 1366x768                                 Copyright 2007-2017                                               strona autorska Wojciecha Dukaczewskiego