end (1 kB)
menu (3 kB)
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
[Rozmiar: 1007 bajtów]
Prognozy Lubliniec

Jak zainstalować mapę na PDA?

    Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu na naszym PDA programu GIS Russa możemy podczytać uprzednio ściągniętą mapę proponowanej wycieczki. To pozwoli nam na poruszanie się w terenie na podstawie szczegółowej mapy wektorowej pełniąc rolę pseudo nawigacji. Aby to uczynić kopiujemy naszą, sciągniętą i rozpakowaną mapę (format pliku nazwa.img) na PDA. Zazwyczaj do katalogu mapy, który znajduje się na karcie pamięci naszego urządzenia. To pozwoli na umieszczenie wielu map i zabezpieczy je przed przypadkową utratą na skutek twardego resetu palmtopa. Teraz uruchamiamy Russę, Klikamy na dole ekranu opcję File / Open Map i z katalogu do którego przekopiowaliśmy plik mapy wskazujemy go. Mapa gotowa do użycia.

[Rozmiar: 55891 bajtów][Rozmiar: 36900 bajtów][Rozmiar: 34636 bajtów]
Opracowano przy pomocy Pajączka 5NxG  strona zoptymalizowana do rozdzielczości 1366x768                                 Copyright 2007-2017                                               strona autorska Wojciecha Dukaczewskiego